BES: BURNING EXPERT SYSTEM

100% bezobslužných operací ve složitých zakázkách

Na základě dlouholetých zkušeností firmy ONA ve vývoji generátorů s vysokou úrovní automatického řízení erozivního procesu, vyvinula ONA nový Expertní Erozní Systém nazvaný BES.

Tento nový modul reprezentuje výhodu strojů značky ONA na poli bezobslužných operací. Tento nový systém je komplexní, může vyrábět drážky velké hloubky bez čištění povrchu. Může vyrábět s maximální jistotou přesnosti, s tím, že generátor podá maximální výkon v každé fázi obrábění.

Analýza BES systém:

  • Řízení jiskrou: měření vlastností každé jiskry, času ionizace, stupně vyložení atd. Zjištění podmínek eroze v každé jiskře zajišťuje specifickou ochranu obrobku.
  • Řízení jiskry: vyhodnocuje skupiny jisker a zasahuje v případě potřeby.
  • Řízení časování: vyhodnocení časování, analyzuje předchozí hodnoty a modifikuje režim s cílem zvýšení výkonu eroze.