CNC umožňující ethernet připojení, USB, SMS zprávy na mobilní telefon

Ethernet připojení, USB a automatické zprávy

Konektor RJ 45 a ethernet připojení, kterými jsou stroje ONA NX vybaveny, umožňují vzdálené připojení a automatizaci, tím pádem může být každý stroj přidán do jakékoliv LAN sítě.

ONA-S64 CNC také umožňuje doručování vzdálených automatických e-mail zpráv na několik míst, s možností příloh obsahujících technologie, kompenzace a historie konkrétního obrobku.

Jako další výhoda je zasílání výstražných zpráv v průběhu vykonání programu, kdy je operátor stroje průběžně informován stavu výroby.

Monitorování a vzdálené řízení stroje

Díky komunikačnímu programu ONA Plant Manager mohou uživatelé dohlížet a kontrolovat pomocí vzdáleného připojení v reálném čase výrobní operace na strojích. Systém ONA-W64 CNC má otevřenou strukturu umožňující integraci strojů ONA NX Modular do pokročilých systému řízení.