Náskok ve výkonu, přesnosti a kvalitě povrchu

Vyšší přesnost

Vysokorychlostní pulzní technologie, která je zahrnuta v ONA NX modelech, umožňuje rychlejší a přesnější obrábění dutin. Není potřebné použít boční výplachování a mohou být vyloučeny deformace v obráběné dutině. Tyto deformace jsou často vyrobeny proudícím dielaktrikem a mohou způsobit omezení na spodní části elektrody, technologie strojů NX toto eliminuje.

Hlubší obrábění drážek

Mohou být obráběny i velmi hluboké dutiny se zaručenou vysokou přesností a kvalitou.

Technologické tabulky a specifické strategie pro drážky

Systém ONA-64 CNC zahrnuje technologické tabulky, speciálně pro obrábění drážek.

Průvodce generováním stratergie pro automatické generování programu obsahuje informace, které operátor stroje potřebuje. Tak může rychle a automaticky generovat ten nejvhodnější program pro typ drážky, který bude obráběn.

Více homogenní povrch na velkých plochách

Další výhodou vysokorychlostní pulsní technologie je více homogenní povrch na velkých plochách.

ONA-S64 CNC systém patří ke všem NX modelům.