3D SETUP: zjednodušení a redukce časové náročnosti na dokončení obrobku

Modul 3D SETUP, který je součástí ONA-S64 CNC zahrnuje extenzivní sadu automatických měřících cyklů, které slouží ke zjednodušení úkolů dokončení obrobku a elektrody stroje.

Modul 3D SETUP umožňuje:

Manulání pojezd: Dálkovým ovládáním mohou být prováděny pojezdy stroje vzhledem k definované ose eroze a hlavní ose. Díky tomu je možné provádět všechny typy balancování v prostoru a s tím související ruční pohyby.

Automatické balancování v jakémkoliv směru a prostoru: