BES: Expertní Erozní Systém

100% bezobslužný provoz v obtížných pracích

Na základě mnoha let zkušeností ONA ve vývoji generátorů s vysokou úrovní automatické kontroly erozního procesu vytvořila ONA nový Expertní Erozní Systém zvaný BES.

Tento nový modul představuje pokrok ONA ve vylepšování v oblasti bezobslužného provozu. Tento nový systéme je složitý a náročný, avšak pracuje s hlubokými drážkami bez potřeby čištění, povrchových úprav atd. S garancí maximální kvality a preciznosti je zajištěno, že generátor vydá maximum ve všech fázích obrábění.

Analýza BES systému:

  • Kontola jiskrami - měření všech charakteristik každéé jiskry, čas ionizace, úroveň vybití, atd.
  • Detekce podmínek eroze v každé jiskře a ochrana obrobku ve specifických případech.
  • Kontrola jiskry -  hodnotí skupinu jisker a zakročí ve specifických případech, je-li to nutné.
  • Kontrola časování - hodnocení časování, analýza předchozích hodnot a modifikace režimu s cílem zvýšit výkonnost eroze.