CNC s ethernet připojením, USB, zprávami na mobilní telefon...

RJ45 konektor a ethernet připojení

Jsou zásadním průlomem v řízení a automatizaci. Stroj může být připojen k jakékoliv lokální síti LAN (Local Area Network).

ONA-S64 CNC také umožňuje zaslání automatické vzdálené elektronické zprávy na různá místa, kde se obsluha nachází s možností připojení souborů technologie, kompenzací a historie stávajícího obrobku.

Navíc umožňuje zaslání varovných zpráv během provádění programu, aby si byla obsluha v každém momentu vědoma aktuláního stavu prováděné práce.

Multi-task zařízení

Během provádění programu je v relálném čase zobrazena trajektorie běhu. Zároveň je zjišťována efektivnost generátoru a reprezentace několika obrobků. Současně je také možné zadávat programy, technologie, strategie a projekty.