Generátor

Nový generátor, který přispívá důležitým výhodám v automatizaci

SAAC systém: Nejvyšší výkon a plná automatizace s elektrodami s kuželovou plochou

SAAC (Surfae Automatic Adaptive Control) systém, základní součást nového generátoru ve strojích NX, maximalizuje výkon generátoru při obrábění zahrnujíc elektrody s kuželovým povrchem. Přizpůsobuje intenzitu obrábění velikosti obráběné plochy a adaptuje se na změny oblasti obrábění během obrábění. Pracuje bez zvláštního programování nebo jiné iniciatity obsluhy díky Expertnímu Eroznímu Systému v CNC.

JOS System: Jump Orbit Systém (systém skoku dráhy)

Nový JOS systée redukuje prováděný čas eroze. Systém zařizuje obrábění ploch, které ještě nebyly dokončeny a pouze těch ploch, kde je to nezbytné. To snižuje čas eroze a je to zvláště výhodné u prací, které potřebují elektrody s komplexními formami nebo elektrody s velkými plochami.

Konečný povrch až VDI=0

Vysoce spolehlivé provádněí činnosti generátoru stroje série ONA NX mohou provádět kvalitu povrchu s VDI=0 jak v erozích operacích, tak i v jemném dokončovacím módu.