Pokrok ve výkonu, přesnosti a kvalitě povrchu

Vyšší přesnost

Vysokorychlostní pulzní technologie, kterou zahrnují modely ONA NX umožňují stroji obrábět rychleji a přesněji. Již není potřeba boční výplachová tryska a lze se vyhnout nedostatkům obrábění. Tyto nedostatky jsou často zapříčiněny tokem dielektrika a mohou způsobit nedosah elektrody. Technologie NX toto eliminuje.

Hlubší obrábění při práci s drážkami

Mohou být obráběny velmi hluboké dutiny s garantovanou nejvyšší kvalitou a přesností.

Technologické tabulky a specifické strategie pro drážky

ONA-S64 CNC zahrnuje technologické specifické technologické tabulky pro obrábění drážek. Průvodce Generování Strategie pro automatické generování programu zahrnuje informace, které obsluha potřebuje, aby mohla rychle a automaticky generovat nejvhodnější program pro typ obráběné drážky.

Vysoká homogenita povrchů velkých ploch

Další výhodou vysokorychlostní pulzní technologie je stejnorodost povrhců velkých ploch. ONA-S64 CNC patří ke všem modelům a zahrnuje technologické tabulky specificky určených pro excelentní stejnorodý finální povrch u velkých ploch obrábění.