Průvodce Generování strategie

Průvodce generování strategie (The strategy Genereating Wizard) analyzuje optimální proces eroze, zobrazuje hrubovací a dokončovací režimy, poddimenzování elektrody a automaticky generuje program.

Obsluha stroje musí vyplnit jednoduchý formulář specifikující:

1. Charakteristiky prováděné práce:

 • Hloubka, typ dutiny, materiál obrobku a elektrody, osa eroze a elektrody, která se má použít.
 • Výběr kritérií práce: rychlost, povrchová stejnorodost, minimální opotřebení.

2. Technologie:

Definice hrubých parametrů:

 • Přímé uvedení počátečního VDI.
 • Definice přední oblasti elektrody
 • Vzhledem k hodnotě z dílčích rozměrů.

Definie konečných paramterů:

 • Uvedení finálního VDI.
 • Definice úplné plochy elektrody.

3. Dokončené strategie:

 • Čtvercový, cirkulární orbital.
 • Zužující/Rozšiřující kulovitost
 • Dokončení hran
 • Eroze, atd.

4. Specifika eroze:

 • Lokační tabulky úhlu elektrody.
 • Parametry čištění
 • Technologické tabulky atd.

Pro zadání potřebných dat analyzuje Průvodce generování strategie činnost a automaticky generuje program. S automatickými strategiemi jsou desetileté zkušenosti ONA v rukou obsluhy. To značně redukuje čas potřebný ke školení obsluhy.

Pokud si obsluha přeje přidat do CNC vlastní postupy, model NX jí umožné vytvořit vlastní technologické tabulky a použít je při tvorbě nových programů.