Standardní plně automatizovaný ekologický filtr dielektrika pro hloubičky

Filtrační prvek: Speciální papírové filtrační trubice.

Problém filtrace dielektrika byl vyřešen firmou ONA před mnoha lety a je stále uznáván jako značný pokrok ve vývoji mezi běžně používanými filtry EDM.

Důležité konkurenční výhody koupě ONA:

Filtrace bez náplní

Dlouhá životnost (průměr více než 10 000 hodin provozu)

Spolehlivost

Šetrné k životnímu prostředí

Excelentní kvalita filtrace (1 mikron)

Automatické čištění a automatická extrakce kalu

Maximum produkce

Tento plně automatizovaný filtr umožnuje nerušené provádění práce strojem. Není třeba stroj vypínat kvůli odstraňování kalu.

Obrovské úspory

Díky filtračnímu systému ONA je možné dosáhnout čistšího procesu produkce. Žádnou spotřební složku není třeba  vyměňovat nebo likvidovat.

Příklad vztažený ke konvenčnímu filtru náplně:

Náklady na filtr: 6 prvků.....30 EUR/každý

Náklad hodinového provozu EDM .....25 EUR/každá

Mzdové náklady .....25 EUR/každý

Frekvence výměny.....150/200 pracovních hodin

Potřebný čas......0,5 hod

Celkem náklady na filtr

Náklady na filtr...... 180 EUR

Ztracená produktivita....12 EUR

Mzodvé náklady.....12 EUR

Náklady celkem v 150/200 hodinách (2 týdny)......205 EUR

Filtrační systém ONA dosáhne ročních úspor (50 týdnů) minimálně 5 125 EUR.