100% ekologický filtr bez nákladů na údržbu

Stroje ONA AE jsou standardně vybaveny filtračním systémem s papírovými filtry. Volitelně mohou být dodány / vybaveny patentovaným ONA minerálním filtračním systémem.

Hlavní výhody ONA filtračního systému:

  • 100% šetrný k životnímu prostředí

Toto je první filtrační systém bez nutnosti odstranění nebo výměny. Jediný vytvořený odpad jsou zbytky odstraněného materiálu.

  • Žádné provozní náklady

Přesně broušené minerály použité k filtraci není třeba nikdy vyměnňovat. Proto jsou provozní náklady redukovány na "nula".

  • Funkční se všemi typy materiálů

Speciálně doporučeno při řezání hliníkových částí (životnost kazety s filtrem je velmi krátká).

  • Kvalita filtrace 3 µm

Zůstává stabilní po celou dobu životnosti stroje.

  • Maximální produktivita

Filtrační systém poskytuje stálou dodávku čistého dielektrika. Obrábění nemusí být přerušeno kvůli obsluze filtračního systému ani kvůli odstanění kalu.

Obrovské úspory, příklad vztažen ke konvenčním filtračním nádržím:

2 kazety s filtrem          100,- € /ks

Hodina provozu EDM     25,- €

Pracovní síla                 25,- € 

Frekvence výměny        150/200 hodin

Potřebný čas                0,5 hod

Celkové náklady

2 kazety s filtrem za 100,- €     200,- € 

Prostoje (0,5 h x 25,- €            25,- € 

Mzdy (0,5 hod x 25 €               225,- €

ONA filtrační systém ušetří přibližně 5 625,- € / rok

Díky ONA filtračnímu systému je možné dosáhnout čistšího procesu produkce bez nutnosti odstranění nebo výměny.