Automatická strategie

Jednoduchý a efektivní nástroj pro programování na nejvyšší úrovni

Funkcí tohoto automatického progamovacího systému pro řezání drátem je generovat programy automaticky pomocí krátkého dotazníku a uživatel i bez zkušeností může jednoduše produkovat technologicky složité obrobky. Geometrie definovaná uživatelem je začleněna do konečného programu, zatímco generátor programu vybere vhodnou technologii, spolu s různými možnostmi, které jsou k dispozici pro uživatele.

  • Volba charakteristik a priorit
  • Volba přesnosti a úrovně drsnosti
  • Analýza:
  1. Příklady kritérií, k použití
  2. Odhad teoretické rychlosti
  3. Volba vůle
  • Generování programu