VLASTNOSTI ONA-S64 CNC 

4 osy simultálnně řízeny CNC - X, Y, Z, C.

Interpolace - lineární, cirkulární, spirálovitá.

Kapacita paměti (volitelně rozšiřitelná až na) 64 MB RAM až 6 GB.

Externí rozhraní - USB (přenosný flash disk) (32 MB až 1 GB), RJ 45 konektor RJ 45 a Ethernet.

Přenos mimo automatickou zprávou (e-mail) - přes PC nebo mobilní telefon.

Programovací jazyk - ISO standardní nebo ASC II.

Funkce A-SPACE (Osa pro erozi v PROSTORU)

S touto schopností mohou být všechny programovatelné CNC erozní funkce (koule, kuželové obrábění, vektory, atd.) prováděny v jakémkoliv směru v prostoru.

Typ provádění

  • Normální
  • Automatické
  • Krokování
  • Na sucho, simulace
  • Návrat profilem

Grafická prezentace

Zobrazení v reálním čase trajektorie běhu prováděné práce

konturování

zobrazení více dutin

efektivnost Expertního Erozního Systému

Jazyky - angličtina, španělština, francouzština, italština, němčina, portugalština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, čeština

Alarmy a diagnostika

Zobrazeny s textem vysvětlujícím alarmy a diagnostikou na TFT monitoru (programové registry, čas orbit, čas režimů, atd.)

Souřadný systém - vektory: souřadnice obrobku, stroje, reprezentace prostoru souřadnic.

Průvodce Generování Strategií - automatické generování programu.

Uživatelské technologické tabulky a plánované specifické

  • Pro drážky
  • Pro velké povrchové plochy

Průvodce generování strategií - automatické generování projektu

3D SETUP: Automatické cykly měření v jakémkoliv směru pracovního prostoru

Automatické balancování uvnitř, vně, v rozích, v čele a středových bodech obrobku v jakémkoliv směru prostoru

Automatické zarovnání osy strojek ose obrobku a automatická korekce programu, orbitů a osy C.

Ruční pojezdy vzhledem k hlavním osám a ose eroze.

Konfigurace pracovního prostoru - použitalný pracovní prostor může být definován obsluhou stroje.

Anti-kolize - odstraňuje možnost zničení elektrody v případě kolize s obrobkem.

Skoky - podmíněné a nepodmíněné s funkcí repetice.

Korekce elektrody - Korekce chyb středu elektrody.

Souborový systém s různými typy programu

Archivační technologie, tabulky, programy, průchody, kompenzace a historie. Použití systému podobnému Windows (Windows based explorer) k přístupu k archivům.

Kompenzace

kompenzace mezery

Kompenzace poloměru elektrody

Chyby polohování v osách X, Y a kompenzace osy X.

Externí automatizace - kontrolovaná programem

Opakovací cykly

Orbitální obrábění (cirkulární, čtvercové).

Orbitální při 45 stupních (cirkulární, čtvercové).

Kuželové obrábění (cirkulární a čtvercové, zužující nebo rozšiřující).

Kulovité obrábění (zužující nebo rozšiřující).

Spirálovité obrábění (vnitřní nebo vnější).

Vektorové obrábění

Orbitální obrábění s funkcí ANGUL.

Automatické vypnutí - stroje se vypne při dokončení práce nebo při alarmové situaci.

Automatické zapnutí - stroje se opět zapne po selhání napájení.